08/05/1626, 1

08/05/1626, 1

1 Aert Janssen Colff, ossenweider uit Besoijen, mag aldaar op dertig morgen land vijftig ossen of koeien laten grazen tegen betaling van 's lands rechten en op straffe van tienvoudig Bosch' licent voor ieder beest dat na vetweiding niet naar de Republiek wordt teruggebracht, ook in het geval de vijand zich er meester van heeft gemaakt.