08/05/1626, 4

08/05/1626, 4

4 Arnoult de Bossch en Fran├žois de la Torre verzoeken ten behoeve van hun vestiging aldaar, licentvrij twee of drie bedden met toebehoren en enige noodzakelijke meubelen naar Zevenbergen te mogen vervoeren.
De RvS moet hierover advies uitbrengen.