08/05/1626, 7

08/05/1626, 7

7 Judith en Johanna, dochters van wijlen mr. Hendrick Agilaeus, bij leven procureur-generaal van het Hof van Utrecht, verzoeken de gouverneurs van de grenssteden op te dragen te assisteren bij het verkrijgen van het geld dat zij nog tegoed hebben van de verkoop van land in de Meierij van 's-Hertogenbosch aan Hendrick van Casteren.
De RvS wordt om advies gevraagd.