08/05/1626, 12

08/05/1626, 12

12 De Admiraliteit te Middelburg schrijft 6 mei in antwoord op de brief van HHM van 1 mei welk type jacht voor de kust van Vlaanderen geschikt zou zijn. Ook meldt het College dat wegens geldgebrek nog geen schepen voor de tweede Engelse vloot zijn uitgerust.
Van de Amsterdamse Admiraliteit is eveneens een brief ontvangen over de jachten voor de Vlaamse kust.
HHM zullen dit met Z.Exc. bespreken.