08/05/1626, 14

08/05/1626, 14

141 De Bewindhebbers van de VOC hebben verzocht Mortaigne de rekening op te laten maken van de verteringen van de Perzische ambassadeur. Zij willen eventuele onnodige kosten terugbrengen.
Mortaigne is opgedragen de rekening op te stellen en aan de president te overhandigen.
De Perzische ambassadeur heeft begrepen dat zijn tolk Paul naar Engeland is vertrokken en verzoekt een akte waarin de gebeurtenissen rond Paul zijn vastgelegd.
HHM menen dit niet te kunnen weigeren.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 695.