08/05/1626, 15

08/05/1626, 15

15 De Directie van de Levantse handel vraagt d.d. Amsterdam 6 mei de ontvanger Hoeffyser op te dragen haar 2.000 realen van achten te doen toekomen. Die zijn bedoeld voor de bewerkstelliging van hetgeen 22 april is geapostilleerd op het schrijven van de agent te Algiers, Pieter Martenssen Coij. Zij zullen dan aan Coij en Verhaer elk 1.000 realen van achten overmaken om te voorkomen dat zij door geldgebrek in moeilijkheden raken.