09/05/1626, 5

09/05/1626, 5

51 Sommelsdijck, teruggekeerd uit Frankrijk, is ter vergadering verschenen en heeft verslag gedaan van zijn besognes aldaar. Hij heeft zijn rapport ingeleverd en ook de recredenties van de koning, koningin-moeder, de broer van de koning, de hertog van Savoye en secretaris Philippeaux.
HHM bedanken hem en zullen over de uit zijn verslag voortvloeiende punten nadere besluiten nemen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 126.