09/05/1626, 14

09/05/1626, 14

14 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS hebben Rantwyck, Brouchoven en Van der Lingen uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden in Friesland. Oostergo, Westergo en Zevenwouden hebben de uitspraak van HHM op enkele voorwaarden aanvaard en zouden de verpachting dus uitvoeren. Maar aangezien de steden zich daartoe niet bereid wilden verklaren en onder het volk in Leeuwarden tegenstand en tumult bespeurbaar was, hebben zij deze keer de verpachting niet doorgezet en de zaak bij het oude moeten laten.
De heren zijn bedankt voor hun moeite en ijver en is verzocht HHM van advies te dienen over wat in de huidige situatie gedaan zou moeten worden om Friesland niet verder te laten afvallen.