09/05/1626, 9

09/05/1626, 9

9 Conform het advies van de RvS over het op 2 mei ingediende rekest wordt de ingezetenen van Gennep toegestaan tot herstel van hun huizen tegen licent vierduizend planken, tweeduizend sparren en drieduizend kleine en grote balken te halen.