11/05/1626, 1

11/05/1626, 1

11 Fiscaal Silla is ter vergadering verschenen om te rapporteren over zijn verhoor van Johan Carpentier te Culemborg. Hij levert zijn verslag ook op schrift in. De bode die naar Elderen was gestuurd is inmiddels terugkeerd en heeft verklaard dat de baron al naar Brabant was vertrokken, aangezien hij bericht had ontvangen dat zijn echtgenote ernstig ziek was.
HHM laten het erbij.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.