11/05/1626, 2

11/05/1626, 2

2 De koning van Frankrijk vindt dat de liquidatie van de schepen die onder Haultain in dienst van Z.M. zijn geweest, in Frankrijk moet plaatsvinden.
Culenborch, Noortwijck, Vosbergen, Boetzeler, Haersolte en Schaffer zijn gecommitteerd tot een gesprek met de Franse ambassadeur teneinde hem duidelijk te maken dat de schepen door vier verschillende Admiraliteiten zijn uitgerust op uiteenlopende voorwaarden. Elk College moet dan ook over de liquidatie worden gehoord, hetgeen een afwikkeling door een gedeputeerde in Frankrijk niet goed mogelijk maakt.
Dezelfde heren zullen met de ambassadeur ook de betaling van het regiment Candale bespreken en hem verzoeken, nu van Sommelsdijck is vernomen dat het geld niet voor half juli beschikbaar is, door lening of kredietstelling tot die tijd in het onderhoud van de troepen te voorzien of anders niet vreemd op te kijken als zij worden afgedankt.
Eerst zal Z.Exc. worden verzocht het pad te effenen door gelijke voorstellen te doen.