11/05/1626, 6

11/05/1626, 6

6 De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven d.d. 26 april dat zij het subsidiegeld voor de Admiraliteiten en de tweede Engelse vloot beschikbaar hebben, maar niet consenteren in het geld voor de uitdieping van de IJssel. Zij verzoeken het slechte buskruit van Coevorden in Groningen opnieuw bruikbaar te mogen maken.
De brief gaat naar de RvS voor een beslissing.