11/05/1626, 7

11/05/1626, 7

7 Ter vergadering verschijnen de afgevaardigden van Emden die aanvoeren zich nog steeds te onderwerpen aan de beslissing van HHM inzake hun meningsverschillen met de graaf. Zij verzoeken de gedeputeerden van de graaf te bevragen of dat ook voor hen geldt.
Feith, Hindelopen, Vosbergen, Rode, Ter Cuijlen, Schaffer en uit de RvS Sommelsdijck, Van der Lingen en thesaurier-generaal De Bije zullen de gedeputeerden van beide partijen horen en met alle mogelijke middelen trachten hen tot een akkoord te brengen en, indien dit niet lukt, daarvan verslag te doen.