11/05/1626, 8

11/05/1626, 8

8 De afgelopen vrijdag door de RvS ingediende propositie inzake de 450.000 gld. voor de Admiraliteitscolleges wordt opnieuw in bespreking genomen.
De provincies zal de propositie worden toegezonden met het dringende verzoek daarin zo spoedig mogelijk bewilligen. Ook wordt besloten dat uit het consent een bedrag van 260.000 gld. zal worden terugbetaald aan Holland, dat deze provincie volgens de resoluties van 2 april en 6 mei al op het consent heeft verschaft. Ook zal de Zeeuwse Admiraliteit vanwege haar noodtoestand extraordinaris worden gesubsidieerd uit het consent.