11/05/1626, 9

11/05/1626, 9

9 De voorwaarden die dr. Opten Oort nu voorstelt zijn volgens de gecommitteerden in deze zaak weliswaar strijdig met de vorige, maar zij en ook Z.Exc. vinden dat een proef met het werk moet worden genomen en dat daartoe 20.000 gld. beschikbaar gesteld moet worden.
De gedeputeerden van Holland willen nog geen besluit nemen.