12/05/1626, 3

12/05/1626, 3

3 De heren die gisteren zijn aangewezen hebben van Z.Exc. begrepen dat hij al met de Franse ambassadeur had gesproken en hem welwillend had gevonden. Zij hebben de ambassadeur 's middags het verzoek en de intentie van HHM voorgehouden. Inzake het onderhoud van het regiment Candale en de nieuwe lichting ruiters heeft hij geantwoord zijn secretaris naar Frankrijk te hebben gestuurd tot behoud van het al eerder door hem verstrekte krediet. Hij verwacht elk moment diens terugkeer en zal alles doen wat mogelijk is.
Inzake het punt van de liquidatie van de schepen in Franse dienst wil hij wel de betaling aanbevelen van hetgeen dadelijk invorderbaar is, maar zich niet bemoeien met wat niet onmiddellijk vereffenbaar is, om zichzelf niet nutteloos te maken voor HHM.
Een definitieve resolutie wordt uitgesteld. Doublet is opgedragen een overzicht in te leveren van hetgeen door Pieter van Beeck op de laatste opgestuurde wisselbrieven is betaald en van wat nog openstaat.