13/05/1626, 4

13/05/1626, 4

4 Met Z.Exc. zijn de 8 mei ontvangen brieven van de Amsterdamse en Zeeuwse Admiraliteit over de roei-jachten voor de kust van Vlaanderen besproken.
Een kopie gaat ter bestudering door ervaren kapiteins en voor een spoedig advies naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier .
De Colleges te Amsterdam en Middelburg zullen ernstig worden gemaand hun schepen voor de tweede Engelse vloot gereed te maken, onder de belofte dat men alle moeite doet voor subsidiƫring door de provincies.