13/05/1626, 1

13/05/1626, 1

1 Van der Meiden en Van Nispen zijn opnieuw ter vergadering verschenen en hebben onder inlevering van hun rapport uitgebreid verslag gedaan van de valsemunterij in Huissen.
Zij zullen HHM adviseren wat er verder in deze kwestie gedaan moet worden. Boetzeler zal Spierinck verzoeken de vermoedelijke hoofddader Christoffel Wort te doen aanhouden en hier af te leveren. Hij moet niet uit de stad Hamm in Mark ontsnappen.