13/05/1626, 12

13/05/1626, 12

12 In zijn advies van 9 mei over zowel het 6 april ontvangen schrijven van de Kleefse raden als het antwoord daarop van kapitein Alendorp, stelt de RvS dat Alendorp juist heeft gehandeld als de zaak inderdaad zo ligt als door hem beschreven. Zijn antwoord zou dan ook voor een reactie aan de raden gestuurd moeten worden.
Rumen krijgt een kopie van het antwoord om na te gaan hoe onder voorwendsel van neutraliteit de lorrendraaierij plaatsvindt.