13/05/1626, 13

13/05/1626, 13

13 Sommelsdijck en Seroiskercken zijn ter vergadering verschenen en brengen opnieuw de brief van graaf Willem van Nassau in, die ter hand gesteld was van de RvS bij resolutie van 4 mei. De RvS ontraadt vanwege de mogelijke fraude de neutrale steden en plaatsen in het Land van Kleef de uitvoer van levensbenodigdheden toe te staan. Bovendien heerst in Vlaanderen en Artois vanwege de sluiting van de licenten grote angst en als ook de voor de vijand essentiële toevoer uit Calais wordt belet, zou hij ernstig onthand zijn.
Er valt nog geen beslissing.