13/05/1626, 2

13/05/1626, 2

2 Conform de resolutie van 28 april zal de ontvanger-generaal Kniphausen met een obligatie, die hij niet binnen een jaar mag opzeggen, betalen. De ontvanger wordt terugbetaald uit de naar het traktaat met Schwarzenberg beoogde contributies van Gulik [J├╝lich].