13/05/1626, 3

13/05/1626, 3

3 Op nominatie van Holland krijgt Theunis Janssen, oud-burgemeester van Edam, commissie als raad ter Admiraliteit te Amsterdam . Hij heeft de eed afgelegd in handen van de president.