13/05/1626, 5

13/05/1626, 5

5 De magistraat van Goch heeft verzocht voor de opbouw van de stadsmuur twee schepen met kalk, kolen en ijzer uit het Land van Luik te mogen halen. Hij verzoekt ook de ingezetenen toe te staan hun vlasgaren en linnen te verhandelen in de neutrale plaatsen zonder dat daarbij de garnizoenhoudende steden van de Spaanse koning worden beroerd.
De RvS wordt advies gevraagd.