13/05/1626, 6

13/05/1626, 6

61 Mortaigne heeft de declaratie ingeleverd van hetgeen het defroyement van de Perzische ambassadeur heeft gekost. In totaal is vanaf 19 maart tot 5 mei een bedrag van 7.187 gld. 19 st. 6 p. in rekening gebracht.
Er zal een staat worden gemaakt waaruit kan worden opgemaakt wat volgens voorgaande resoluties ten laste van het land komt. Carl van Gelder zal de declaratie met bijgevoegde documenten naar de Bewindhebbers van de VOC opsturen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 695.