15/05/1626, 1

15/05/1626, 1

1 Vosbergen brengt naar voren dat Doublet van de 400 rijksdaalder door hem te Stralsund op Hendrick Baert getrokken, 16 rijksdaalder als opgeld heeft uitgekeerd. Dit is niet in de declaratie van de kosten van Vosbergens reis opgenomen.
Van de 16 rijksdaalder zal apart ordonnantie worden gemaakt opdat de ontvanger die in in rekening kan brengen.