15/05/1626, 10

15/05/1626, 10

10 De vrienden van kapitein Cornelis Jacobs Spanckert en wijlen zijn vrouw Grietge Jans, verzoeken HHM kwijtschelding van de 4.200 gld. die Spanckert het land nog schuldig is. Zij geven HHM in overweging mee dat de kapitein nog een aanzienlijk bedrag tegoed heeft van zijn aanstelling in 1610 bij de keurvorst van Brandenburg. Hem is 5 juni 1610 een akte gegeven die stelt dat HHM voor de betaling van zijn dienst instaan.
HHM vragen advies aan de RvS.