15/05/1626, 11

15/05/1626, 11

11 Joachimi schrijft d.d. Londen 6 mei.
HHM stellen de besluitvorming vooralsnog uit.