15/05/1626, 12

15/05/1626, 12

12 Ter vergadering zijn twee gecommitteerden van de Amsterdamse Admiraliteit verschenen met het verzoek om ondersteuning voor de uitrusting van de schepen voor de tweede Engelse vloot. Overigens was de situatie de afgelopen week zo nijpend dat zij om de bootsgezellen tegemoet te komen 24.000 gld. hebben moeten lenen.
Zij verzoeken ook de Colleges in het Noorderkwartier en te Harlingen te houden aan de uitvoering van het plakkaat van 22 juli 1625.
Er valt nog geen besluit omdat Holland de zaak in beraad houdt en heeft toegezegd met de afgevaardigden te spreken.