15/05/1626, 15

15/05/1626, 15

15 Graaf Willem van Nassau heeft het verzoek opgestuurd van Jan van Gronsfelt, burger uit Kalkar. Hij wil honderd mud zout uit de Republiek naar Kalkar vervoeren.
HHM staan dit niet toe.
HHM committeren Rantwyck, Noortwyck, Hindelopen, Vosbergen, Boetzeler, Haersolte en Schaffer om te onderzoeken in hoeverre het toestaan van de uitvoer van allerlei goederen naar neutrale gebieden en vice versa, waarbij de uitvoer met drie- of vierdubbel licent zou moeten worden bezwaard, niet nuttiger zou zijn dan het gesloten houden van de licenten.