15/05/1626, 16

15/05/1626, 16

16 De erfgenamen en weduwe van Hilbrant Jacobs van Wouw is octrooi verleend om gedurende zes jaar exclusief De practycke in civile saecken van Joost de Damhouder1 te drukken.

1 De volledige titel luidt: Practycke in civile saeken : seer nut profijtelijck ende nodigh allen schouten, borghemeesteren, magistraten ende andere rechteren ; uyt de Latijnsche inde Nederduytsche tale overgeset ende met figuren verciert. 's-Gravenhage, 1626.