15/05/1626, 17

15/05/1626, 17

17 Bonavontura en Abraham Elzevier, boekdrukkers van de universiteit te Leiden, is octrooi verleend om gedurende tien jaar exclusief te drukken Graciam veterem illustratam studio et opera Ubbonis Emmii.1 Dit octrooi krijgen zij ook voor de uitgave van diverse verhandelingen over de regeringen van uiteenlopende koninkrijken en republieken zoals Respublica et status regni Galliae, Angliae et Schotiae, Poloniae, Hispaniae, Helvertiae, Daniae, Norwegiae etc. Suetiae, Graeciae, Germaniae, Turcici, Ungariae et Bohemiae, Romani Imperii Venetiae. 2

1 Oftewel het in 1626 door Elzevier te Leiden uitgegeven werk van Ubbo Emmius : Vetus Græcia illustrata.
2 Een voorbeeld van een dergelijk werk is het in 1626 te Leiden verschenen Respublica, sive Status regni Galliæ.