15/05/1626, 18

15/05/1626, 18

18 HHM hebben de concepten van de brieven, die conform de resolutie van 12 mei aan Friesland geschreven moesten worden, gelezen en besluiten die aldus te verzenden.