15/05/1626, 3

15/05/1626, 3

3 Naar aanleiding van de op 8 mei door HHM genomen resolutie schrijft de RvS d.d. 12 mei dat Ludolph van Lintzenich aangesteld zou kunnen worden als adjunct of controleur van degenen die zullen toezien op de in dienst van het land te gebruiken schepen. In een dergelijke functie zou hem voorlopig een traktement van 25 st. per dag toegewezen kunnen worden.
Zodra de verordening op de schepen is vastgesteld zal Lintzenich conform het advies in dienst worden genomen. De RvS zal hem intussen eenmalig 100 gld. verstrekken.