15/05/1626, 4

15/05/1626, 4

4 De zaak van de muntslag te Huissen is met het daarover gisteren verstrekte advies van de generaalmeesters van de Munt opnieuw besproken.
Van der Meiden zal naar Deventer worden gestuurd met een brief voor de plaatselijke magistraat. Daarin wordt verzocht de gevangen muntmeester Claes Meinerts in bijzijn van Van der Meiden te ondervragen. Ook zal worden gevraagd de informatie, geschriften, boeken en papieren in origineel of kopie aan Van der Meiden te overhandigen zodat HHM, die gezien hebbend, over de zaak kunnen beslissen. Van der Meiden moet ook onderzoeken of de magistraat bereid is de muntmeester op akte van non-prejuditie over te dragen.