15/05/1626, 5

15/05/1626, 5

5 Volgens Boetzeler heeft Spierinck toegezegd schriftelijk te vragen Christoffel Wort in hechtenis te nemen en hiernaartoe te zenden, maar lijkt het hem ook goed dat HHM daarover aan stadhouder en raden van Palts-Neuburg schrijven.
Aldus wordt besloten.