16 /05/1626, 10

16 /05/1626, 10

10 Naar aanleiding van de door steden in het Noorderkwartier gemaakte bezwaren tegen bemanning en bewapening van de koopvaardijschepen is besloten De Bie en Schagen naar die steden af te vaardigen teneinde hen te bewegen hun verzet op te geven.