16 /05/1626, 12

16 /05/1626, 12

12 De RvS heeft geadviseerd het rekest van de dochters van wijlen mr. Hendrick Agileus te renvoyeren aan de Raad van Brabant aangezien die over het platteland gaat.