16 /05/1626, 14

16 /05/1626, 14

14 De afgevaardigden van Gelderland melden dat de vijand de contributies van de Nederbetuwe heeft opgezegd en alleen wil voortzetten als zijn soldaten daar kwartier wordt gegeven.
De Gelderse heren zullen hierover met Z.Exc. spreken waarna over een mogelijke reactie besloten kan worden.