16 /05/1626, 15

16 /05/1626, 15

15 Jan van der Wel verzoekt te worden benoemd als generaalmeester van de Munt .
De resoluties over deze functie zullen worden bestudeerd.