16 /05/1626, 2

16 /05/1626, 2

2 De Admiraliteit van Rotterdam schrijft dat de gouverneur van Le Havre kapitein Blom verbiedt die haven te gebruiken voor het schoonmaken van zijn schip. Zij verzoekt HHM een richtlijn te verstrekken.
Languerack zal hiervan op de hoogte worden gesteld en hem zal worden opgedragen te bevorderen dat een dergelijke handelwijze niet meer voorkomt.
De Franse ambassadeur zal worden gevraagd wat hij van de kwestie afweet en ook met Z.Exc. zal de zaak worden besproken. De Admiraliteit zal hiervan in voorlopige zin worden bericht.