16 /05/1626, 6

16 /05/1626, 6

6 De zaak van kapitein Blaubeen wordt opnieuw besproken. Zijn traktement van 100 gld. per maand zal niet per 16 april met twee, maar met zes maanden worden voortgezet. In het geval hij in die tijd geen krijgsverrichtingen in gang heeft gebracht zal over een nader verzoek van zijn kant geen beslissing [meer] worden genomen.