16 /05/1626, 8

16 /05/1626, 8

8 De hertog van Bouillon verzoekt betaling van zijn regiment.
Noortwijck en Vosbergen zullen nogmaals met de Franse ambassadeur spreken met het doel hem door het stellen van zijn krediet een geldsom te laten verschaffen. De ontvanger-generaal wordt opgedragen een staat in te leveren van hetgeen nog resteert van de laatste wissel van 500.000 gld.