16 /05/1626, 9

16 /05/1626, 9

9 De gisteren opgeschorte bespreking van de voorstellen van de Amsterdamse Admiraliteit wordt voortgezet.
Aan alle Admiraliteiten zal geschreven worden dat zij moeten voortgaan met de uitrusting van de schepen voor de tweede Engelse vloot onder de verzekering dat zij zullen worden gesubsidieerd met 200.000 gld. De provincies zal worden bericht dat een dergelijke garantie is verstrekt onder toevoeging van de aansporing het gevraagde bedrag op te brengen.