18/05/1626, 5

18/05/1626, 5

5 De afgevaardigden van de stad Emden hebben approbatie verzocht van de uitspraak die de gedeputeerden van HHM hebben gedaan. Zij menen namelijk dat de bezwaren die de gezanten van de graaf daartegen hebben geuit geen aparte overweging verdienen. Vervolgens doen de gedeputeerden van HHM verslag van de conferentie die zij hebben gehouden met de afgezanten van de graaf, de stenden en Emden, in het bijzonder over de bezetting van het graafschap tegen mogelijke uitvallen vanuit Lingen en andere vijandelijke plaatsen.
De gedeputeerden zullen bij de grafelijke gezanten navragen of zij nog andere punten willen aanvoeren. Morgen zal dan in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS van alles verslag worden gedaan, waarna tot besluitvorming kan worden overgegaan.