19/05/1626, 1

19/05/1626, 1

1 De declaratie die de afgevaardigden van HHM voor hun reis naar Oost-Friesland hebben ingediend is onderzocht en aanvaard. Elke gedeputeerde is bovendien 400 gld. toegekend en hun vier dienaren elk 25 gld. De bode van de heer Hindelopen is 16 st. per dag toegekend. Dit alles mag geen gevolgen hebben.