19/05/1626, 10

19/05/1626, 10

10 Ter vergadering voert Doublet op bevel van de RvS aan dat tot nu toe nog geen antwoord uit de provincies is verkregen over de aanvaarding van de repartitie voor de nog niet omgeslagen compagnie├źn ruiters en soldaten. Vandaar de vraag of de per 11 mei vervallen soldij door hem op ordonnantie van de RvS betaald dient te worden of dat de kapiteins in deze zaak verwezen moeten worden naar de provincies waaronder zij volgens de repartitie vallen.
HHM besluiten de kapiteins te verwijzen naar de provincies om aldaar hun betaling op te eisen volgens de gemaakte omslag. Decharges die al op deze maand zijn gepasseerd worden ingetrokken en nietig verklaard.
Gelderland heeft verklaard dat de RvS al eerder posten op deze provincie heeft geassigneerd ter financiering van de extraordinaris petities en dat die tot nu toe ook steeds zijn betaald. Zij kan de genoemde repartitie of een andere assignatie niet accepteren zonder daarover eerst met de RvS gesproken te hebben.