19/05/1626, 11

19/05/1626, 11

11 Namens Haga wordt uiteengezet dat een restant van 6.000 gld., bestemd voor de hernieuwing van de capitulatie, nog betaald dient te worden.
De Admiraliteit te Dokkum zal geschreven worden de betaling niet langer te vertragen.