19/05/1626, 12

19/05/1626, 12

12 De resolutie die 30 jan. is genomen over het verzoek om traktement van de weduwe van kolonel Sir Robert Henrisonne is opnieuw in behandeling genomen.
In plaats van de haar toegekende 300 gld. wordt haar, gedurende haar leven, met ingang van heden een traktement van 500 gld. per jaar toegekend.