19/05/1626, 2

19/05/1626, 2

2 Graaf Willem van Nassau schrijft d.d. 15 mei dat de Kleefse raden een edelman genaamd Meinart Klaetz van Bontenbruch hebben vrijgelaten. Zijn soldaten hebben hem uit het Land van Gulik [J├╝lich] gehaald en de graaf wil hem niet laten gaan zonder uitdrukkelijke toestemming van HHM.
De RvS mag hierover beslissen.