19/05/1626, 3

19/05/1626, 3

3 De RvS moet adviseren over het verzoek van Jan van Heukelhoven. Deze voormalige majoor te Goch wil voortzetting van zijn traktement.